Yleistä | Ryhmäpaikkapisteet | Pisteiden kirjaaminen ja seuranta | Talkoopisteiden ansaitseminen | Ryhmien kouluttaminen | Talkoopisteiden käyttäminen

Talkoopistesäännöt ovat astuneet voimaan 1.5.2012. Viimeisin päivitys tehty 31.10.2018, joka astuu voimaan 1.1.2019.

Talkoopistevastaavan yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta. Henkilöiden talkoopisteet (sekä niiden kertyminen ja käyttäminen) näkyvät ainoastaan kotisivujen jäsenistölle avoimessa osiossa. Mahdolliset kysymykset ja muutosesitykset (sekä henkilön pistetilanteeseen että sääntöihin, ml. pisteiden kertymisperusteet) osoitetaan suoraan talkoopistevastaavalle.

Yleistä

Erilaisilla talkoopanostuksilla kerätään pisteitä (ryhmäpaikkapisteet). Heille, jotka tekevät harjoitusjakson kuluessa ennalta sovitun talkoopanostuksen, tarjotaan paikka ohjatussa ryhmässä seuraavaksi harjoitusjaksoksi (kaudeksi). Paikka ohjatussa ryhmässä aikana vähentää johtokunnan määrittelemän pistemäärän kausittain, 1.1.2016 alkaen 8 pistettä / kausi (saman pistemäärä vähennetään myös ns. omatoimiharkkaajilta). Johtokunta myös määrittää, mitkä ryhmät ovat ohjattuja ryhmiä, joita tämä koskee. Riippumatta siitä, kuinka moneen ohjattuun ryhmään henkilö kuuluu, häneltä vähennetään kauden pisteet vain yhden kerran.

Talkoopisteitä kerätään esim. erilaisista luottamustehtävistä, auttamalla epävirallisissa ja virallisissa kilpailuissa, esteiden kuljettamisessa, korjaamisessa ja rakentamisessa sekä muissa alla määritellyissä tapahtumissa. Myös Vassilan ruohonleikkaamisesta kertyy talkoopisteitä. Pistemäärät on määritelty kutakin tehtävää varten tämän ohjeen lopussa olevassa taulukossa, kohdassa Talkoopisteiden ansaitseminen.

Yksi (1) tunti talkoissa vastaa yhtä (1) pistettä. Pyöristys lähimpään täyteen tuntiin normaalin pyöristyssäännön mukaan (esim. 1,5h työllä ansaitsee 2 pistettä).

Talkoisiin tarvittava työmäärä arvioidaan etukäteen. Talkoisiin on siten myös ilmoittauduttava etukäteen. Näin talkoisiin tulevat eivät jää toimettomiksi. On tietysti sallittua tulla auttamaan ilman ilmoittautumista, mutta siitä ei myönnetä pisteitä. Myös esim. perheenjäsenet voivat kerätä yksittäiselle (harkkaavalle) jäsenelle pisteitä.

Mikäli talkoovelvollisuus jää painavien syiden vuoksi täyttämättä, voi johtokunta kirjallisen selvityksen saatuaan päättää miten talkoovelvollisuus hoidetaan.

Uusien jäsenten ei tarvitse ansaita pisteitä päästäkseen ryhmään ensimmäistä kertaa.

Ryhmäpaikkapisteet

Saadakseen kaudelle (1.1.-30.4. / 1.5.-31.8. / 1.9.-31.12.) harjoittelupaikan jatkuvasta ryhmästä, tulee ohjaajalla olla käytettävissä 8 pistettä (2 pistettä/kuukausi). Nämä pisteet vähennetään henkilön pistesaldosta. 18.8.2015 on tiedotettu saman pistemäärän vähentämisestä myös ns. omatoimiharkkaajilta. Pisteiden ei tarvitse olla edellisellä kaudella kerätty, vaan ne on voinut hankkia aiemminkin.

Pisteiden kirjaaminen ja seuranta

Harkkaajien pistemääriä (ansaitut ja käytetyt pisteet) ylläpidetään keskitetysti. Ylläpidosta vastaa johtokunnan valitsema henkilö.

Jos sama tehtävä jaetaan useamman henkilön kesken, myös pisteet jaetaan vastaavasti.

Virallisissa ja epävirallisissa kisoissa työskentelevät ilmoittautuvat vastaavalle koetoimitsijalle tai työntekijävastaavalle paikalle tullessaan. Talkoopanos kirjataan tapahtumassa esilläolevaan työntekijälistaan, johon merkitään tulo- ja lähtöaika. Näistä lasketaan saadut pisteet keskitetysti pistekansioon.

Jokainen huolehtii omien tulo- ja lähtöaikojensa kirjaamisesta, jonka talkootapahtuman työntekijävastaava kuittaa. Mikäli ajat unohtaa kirjata, niistä on talkoiden jälkeen viikko aikaa ilmoittaa pistekansiosta vastaavalle, muuten pisteet jää saamatta.

Talkoopisteiden ansaitseminen

Tehtävä Pisteet
Agilitykisat (viralliset)
Vastaava koetoimitsija (etukäteistyöt) 20 / vkl
Leipominen ja sämpylöiden täyttäminen (leipomistarvikkeista ei korvausta) 2 / kisapäivä
Työskentely kisoissa 1 / h
Ilmoittautumisten vastaanotto (etukäteistyöt / vkl) 10 / vkl
Ilmoittautumisten vastaanotto (etukäteistyöt / iltakisa) 6 / pv
Numerolappujen tekeminen 1 / vkl
Agilitykisat (epäviralliset)
Työskentely kisoissa (myös tuomari) 1 / h
Leipominen 1 / tapahtuma
Työntekijöiden hankinta 2 / tapahtuma
Tokokisat (viralliset)
Vastaava koetoimitsija (etukäteistyöt) 3 / vkl
Leipominen 1 / pv
Työskentely kisoissa (myös liikkeenohjaaja) 1 / h
Ilmoittautumisten vastaanotto 4 / vkl
Tokokisat (epäviralliset)
Työskentely kisoissa (myös tuomari ja liikkeenohjaaja) 1 / h
Työntekijöiden hankinta 2 / tapahtuma
Match show
Työskentely (myös tuomari ja kehäsihteeri) 1 / h
Työntekijöiden hankinta (ml. muut etukäteistyöt) 2 / tapahtuma
Hallinnolliset tehtävät
Puheenjohtaja / Sihteeri / rahastonhoitaja 24 / v
Johtokunnan jäsenet 2 / v
Kirjanpitäjä 50 / v
Tiedottaja / WEB-master 12 / v
Buffavastaava 12 / v
VASSportin päätoimittaja 12 / v
Estevastaava (ml. talkoiden organisointi) 8 / v
Sponsorihankinta / jäsensihteeri / palkintovastaava / tiimien vastaavat / talkoopistevastaava / avainvastaava 6 / v
Kertaluonteinen rahasponsori (väh. 100 €) 2 / kerta
Muut tehtävät
Talkootyöskentely (mm. esteiden siirto- tai korjaustalkoot) 1 / h
Kahvinkeitto tapahtumiin 1 / tapahtuma
Esteiden korjaus muulla ajalla sovitaan
Harkkatuuraus / koulutusohjaaja joka vetää treenit joka 3 viikko 1 / h
Näyttelyharkkojen veto / määräaikaisen jakson kouluttaja 1 / h
Talkoiden tai kurssien organisointi jne. (ml. työntekijöiden hankinta) 2 / tapahtuma
Työntekijöiden hankkija 2 / tapahtuma
Vassilan ruohonleikkuu 2 / kerta

Ryhmien kouluttaminen

Valmentaja tai koulutusohjaaja saa harkata ilmaiseksi sen kauden, jossa hän vetää säännöllisesti harkkaryhmää kerran viikossa.

Puoliksi jonkun toisen kanssa ryhmää vetävä maksaa puolet jakson maksusta.

Valmentajat ja koulutusohjaajat merkitsevät aina nimikirjaimensa harkkakansioon vetämänsä viikon kohdalle, jonka perusteella ilmaiset jaksot myönnetään.

Sekä viikoittain että puoliksi vetävien kouluttajien antama koulutus huomioidaan myös ryhmäpaikkapisteiksi muuten, mutta myös heidän tulee tehdä sovittu määrä pisteitä virallisissa kisoissa.

Lyhyempien, määräaikaisten (esim. 8 kerran kurssi) jaksojen kouluttajat saavat talkoopisteitä käytettyjen tuntien mukaisesti.

Mikäli kouluttaja niin haluaa, hän voi saada koulutusjaksostaan pisteet ilmaisten kausien tilalta (esim. tilanteissa, ettei harkkaa itse ko. kaudella).

Talkoopisteiden käyttäminen

Talkoopisteiden käyttäminen maksuihin jäädytetään toistaiseksi 1.1.2019 alkaen.

Ensisijaisesti pisteitä käytetään seuraavan kauden harjoituspaikan saavuttamiseen (ryhmäpaikkapisteet). Ylimenevät pisteet voi käyttää tulevina kausina.