Agilityn tasoryhmät uudistuvat

VAS uudistaa agilityn tasoryhmäjaottelua siten, että se paremmin tukee Suomen Agilityliiton linjaamia alueellisia tavoitteita ja koirakon urapolkua aina alkeiskurssista arvokisatasolle. Käytännössä tämä toteutetaan neljän tasoryhmän kautta. Koirakon mahdolliset tasoryhmävaihdokset tapahtuvat aina kausittain. Tasoryhmiä muodostettaessa ja niihin ilmoittautuessa tarkastellaan kokonaisuutena sekä koirakon ”teknistä” tasoa että tavoitteellisuutta.

 

Ryhmiin hakemisesta yleisesti
Agilityryhmiin ilmoittautuvan koiran tulee olla täyttänyt 1 vuotta. Kaikkien koulutusryhmiin hakevien uusien koirakoiden tulee olla hyväksytysti suorittanut seuran järjestämä yhteistyötesti, jonka tavoitteena on varmistaa, että koiran ja ohjaajan yhteistyö on sillä tasolla, että agilityn lajikohtainen harjoittelu on mahdollista. Tämä edellyttää esimerkiksi sitä, että koiran motivointia ja palkkaamista koskevat perusasiat osataan. Koiran tulee myös pysyä ohjaajan hallinnassa vapaana ollessaan, sekä suhtautua muihin koiriin ja ihmisiin ystävällisesti tai välinpitämättömästi.

Koirakko ilmoittautuu johonkin alla mainituista tasoryhmistä. Ryhmään ilmoittauduttaessa tulee huomioida koirakon sen hetkinen osaamistaso, sekä lyhyen ja pidemmän tähtäimen tavoitteet. Aiemmat ohjaajaa koskevat vaatimukset myös pätevät, eli ohjaajalla tulee olla voimassa oleva lisenssi, sekä riittävä määrä työpisteitä, sekä jäsen ja kausimaksut maksettuna.

Alkeet
Alkeiskoulutus on tarkoitettu koirakoille ja/tai koirille, jotka eivät ole aikaisemmin harrastaneet agilityä. Kurssille tullessaan ohjaajan on jo hyvä osata motivoida ja palkita koiraansa, ja koiran tulee olla ohjaajan hallinnassa vapaana ollessaan. Koirakolla tulee olla hyväksytysti suoritettuna yhteistyökoe, tai alkeiskurssille voi hakea ”Harrastuskoiran perustaidot” –kurssin käytyään.

Koulutuksen tavoitteet: Estetaitojen perusteet. Estehakuisuus. Ohjauksen perustaitoihin tutustuminen. Viretilan hallinta, motivointi ja palkkaus. Perustiedot fysiikan harjoittamisesta (koira & ohjaaja). Lajiin liittyvä terveyskasvatus, lihashuolto. Kurssin aikana käydään läpi kaikki esteet sekä agilityn olennaisimmat säännöt. Ohjaaja tuntee esteiden suoritustavat ja pystyy kurssin jälkeen itsenäisesti opettamaan koiransa esteiden suorittamisessa.

Perustaso
Perustason koulutus on tarkoitettu alkeiskurssin käyneille tai vastaavan taitotason omaaville koirakoille, jotka osaavat suorittaa suurimman osan esteistä. Jotkin esteet (esim. kontaktit ja kepit) voivat vaatia vielä vahvistusta.

Koulutuksen tavoitteet: Estetaitojen tuominen ratatilanteisiin. Vahvistetaan esteiden suorittamista, erityisesti kontaktit ja kepit. Ohjaajalle opetetaan radanlukua ja ohjauksen perustekniikoita, esim. liikkeen rytmitys, eri ohjaustekniikat, vauhti- ja vireharjoitteet. Kurssin jälkeen koirakko pystyy tekemään (lyhyitä) ratoja, sekä osallistumaan epävirallisiin ja virallisiin kilpailuihin.

Kilpailevat
Kilpaileviin ryhmiin voivat ilmoittautua koirakot, jotka kisaavat tai tähtäävät kisaamaan. Voidakseen osallistua koulutukseen täysipainoisesti, koiran tulee osata suorittaa kaikki esteet. Koira voi kuitenkin mahdollisesti tarvita vahvistusta joillakin esteillä, esim. kontakteilla tai kepeillä, mutta on kuitenkin selkeästi perustasoa edistyneempi. Koirakon tulee myös pystyä tekemään rataa, joka sisältää kaikki esteet.

Koulutuksen tavoitteet: Koulutuksessa korostetaan radanlukutaitoja ja ohjaustekniikoita. Koirakot oppivat suorittamaan vaativampiakin ratoja. Lisätään ohjaajan ymmärrystä ohjaustekniikoista ja niiden soveltamisesta eri tilanteissa. Kisatilanteiden harjoittelu, kilpailullisten tavoitteiden asettaminen. Koirakkokohtaisten vahvuuksien tunnistaminen.

Harrastavat
Harrastavien ryhmään voivat ilmoittautua kaiken ikäiset koirakot, joiden tavoitteena on lähinnä koiran (tai ohjaajan) aktivointi lajikohtaisilla harjoitteilla. Koirakko voi liikkua kilpailevien ryhmästä harrastajaryhmään tai päinvastoin, täysin riippuen ohjaajan tavoitteista ja sitoutumisesta. Koiraa koskevat osaamisvaatimukset ovat samat kuin kilpailevien ryhmäänkin, eli koiran tulee osata suorittaa kaikki esteet. Koira voi kuitenkin mahdollisesti tarvitsee vahvistusta joillakin esteillä, esim. kontakteilla tai kepeillä, mutta on kuitenkin edistyneempi kuin perustason koirakot. Koirakko pystyy tekemään rataa, joka sisältää kaikki esteet.

Koulutuksen tavoitteet: Vahvistaa agilityn perustaitoja, kuten radanlukua ja ohjaustekniikoita. Harjoitukset voivat olla esim. 1-2 –luokkien tasoisia ratoja. Koulutuksessa voidaan huomioida yksilölliset toiveet.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.