Syksyllä 2021 VAS:in kesäkäytössä oleva kenttä muutti Rantareviiriltä Vanhaan Vaasaan, osoite Alkulanpolku. Uudelle sijainnille annettiin nimeksi Metsäreviiri, ja se on käytössä kesäkaudelta 2022 alkaen.

Kenttä on kivituhkapohjainen ja siellä mahtuu hyvin treenaamaan ainakin kolme ryhmää yhtä aikaa. Parkkitilaa on kentän itäreunalla. Kenttä on aitaamaton.

Treenaamme Metsäreviirillä vain kesäkaudella, toukokuun alusta elokuun loppuun.

Ajo-ohje