1) Kausimaksun tai omatoimiharjoittelumaksun maksanut ja talkoovelvoitteen täyttänyt jäsen voi treenata kaikilla harjoituskentillä ilman varausta. Lisäksi lunastamalla käyttöoikeuden varauskalenteriin voi varata myös henkilökohtaisia harjoitteluaikoja. Kalenteriin varauksen tehneillä on etuoikeus ko. ajan ja kentän henkilökohtaiseen käyttöön.

2) Henkilökohtaisia omatoimiharjoitteluaikoja varataan seuraavia sääntöjä noudattaen:

3) Henkilökohtaisia omatoimiharjoitteluaikoja ei voi varata virallisessa kalenterissa olevien viikkoryhmien tai muiden tapahtumien aikana.

4) Omatoimiharjoitteluajan päättyessä kentän on oltava tyhjä ja valmis seuraavan tulijan käytettäväksi lajista riippumatta (ellei seuraavan tulijan kanssa ole erikseen muuta sovittu).

  • Rantareviirillä varatun kentän on oltava tyhjä
  • Vassilassa mattopuolen oltava tyhjä
  • Vassilassa keskellä olevalla pienellä hiekkakentällä esteet saavat jäädä paikoilleen niin kuin treenin jälkeen ovat
  • Vassilassa päädyn isolla hiekkakentällä olevaa rataa ei saa muuttaa!

5) Seura pidättää oikeuden peruuttaa omatoimitreenivuoron tarvittaessa (Esim. seuran järjestämän tapahtuman tai maksullisen varauksen tieltä)

6) Omatoimiharjoittelija on velvollinen tarkistamaan, ettei viralliseen kalenteriin ole tullut päällekkäistä varausta, jonka alta on väistyttävä.

7) Varaukset

  • Tunnin varaus kerrallaan
  • Uuden varauksen voi tehdä kun edellinen varaus on alkanut

8) Tehdyn varauksen voi tarvittaessa peruuttaa. Peruutus tulee tehdä mahdollisimman pian heti kun peruutustarve tulee tietoon. Peruutuksesta on hyvä ilmoittaa esim. jäsenten Facebook-ryhmässä.

9) Varauksen yhteydessä varaaja voi halutessaan ilmoittaa jos esim. toivoo treeniseuraa tai antaa muita lisätietoja. (Varauksen tehneellä on päätösvalta radasta/tehtävistä.) Jos ei lisätietoja ole annettu, varaus on henkilökohtainen.

Mikäli väärinkäytöksiä havaitaan, niistä tulee ilmoittaa johtokunnalle, jotta se voi tehdä tarvittavat korjaavat toimenpiteet.